Ildjernet Vels hjemmesider

 
 

Ildjernet Vel ble grunnlagt i 1933, og allerede på den tiden var det en etablert hyttebebyggelse ute på øya.


Arkipelet Ildjernet inkluderer øyene Sutern, Lindholmen og Kavringen, og har gjennom årene vært preget av ulike typer virksomhet slik som fisking, trelast, gjestgiveri og etterhvert forlystelsesetablissement, og nå fritidsboliger. Kavringen har i nyere tid vært preget av oljeindustri, båtbyggeri, slipp og marinavirksomhet.


Det er imidertid ikke på øyene vi finner hytteeierne med lengst ansiennitet. På innsiden av Sutern ligger Smalsundet, hvor flertallet av dagens eiere kan spore sine aner tilbake til 1890-tallets fastboende fiskere. På Sutern og Ildjernet er det også slik at mange av familiene har flere generasjoners historie å se tilbake på, dog ikke lenger tilbake enn til rundt 1920-tallet da sommerhusbebyggelsen begynte å ta form.


Ildjernetboere flest er meget opptatt av øyas historie, og til vellets 75-års jubileum i 2008 ble da også boken "Ildjernets nyere historie" utgitt som en oppfølger til "Ildjernets historie" som ble lansert til vellets 50-års jubileum i 1983. Forløperen til disse historiebøkene het også "Ildjernets historie", og var et lite hefte som ble utgitt til Ildjernet Vels 25-års jubileum i 1958.

Ildjernet Vel

http://gammelweb.ildjernet.com/_borders/poster.jpg
Send meg e-post
Gammel web er fremdeles tilgjengelig!!http://gammelweb.ildjernet.com/